top of page

סמארט פיד

 

 

אפליקציית דיאטה

במסגרת קורס ה-UX בו השתתפתי, נדרשתי לבצע משימה אשר כללה יצירה של wire frames על פי מסמך אפיון שהוכן מראש עבור אפליקציית דיאטה המאפשרת למשתמש לספור את הקלוריות שהוא צורך במהלך היום וכן לבצע מעקב תיעוד יומיומי של המזון שהוא אוכל. מטרת האפליקציה היתה לאפשר למשתמשים לבצע רישום מהיר של המאכלים שצרכו ולקבל אינדיקציה מותאמת אישית אל מול הצריכה הקלורית המומלצת לכל משתמש בכפוף למאפיינים הייחודיים שלו ולBMI שלו.

יעדי המוצר

  • לאפשר למשתמשים לבצע תיעוד קל ונוח של התזונה היומית.

  • לסייע בהפיכת השימוש באפליקציה להרגל, במסגרתו יחזור המשתמש וידווח באופן יומיומי.

  • לסייע למשתמש להיות מודע לצריכה הקלורית שלו ולחריגה מהמומלץ וליצור מגמת שיפור.

אתגרים

  • מיפוי כללי של הצרכים והרצונות של המשתמשים הפוטנציאלים.

  • בניית תהליך עבודה של המשתמש אשר ממנו ניתן לגזור תסריטי שימוש.

  • בניית רשימת מסכים מפורטת.

  • בחירת מסכי הליבה שצריך להתמקד בהם וגיבוש מודל פרטני עבורם.

דרכי התמודדות

  • התבוננות ב-UI של אפליקציות דיאטה דומות המאפשרות ספירת קלוריות.

  • הצמדות למסמך האפיון המפורט תוך מתן תשומת לב להגדרות המוצר.

מסכי הליבה

bmi.png

תצוגת BMI

shvooee2.png

מאזן קלורי שבועי

alergiot.png

אלרגיות

maazan yomi.png

מאזן קלורי יומי

personal.png

הגדרת פרופיל

add item.png

בחירת פריט

bottom of page